skyddat boende

Skyddat boende

Broschyr BoCare skyddat boende

Ladda ner broschyr

BoCare erbjuder skyddat boende för personer som inte kan vara kvar i sitt eget hem på grund av att man blivit utsatt för eller riskerar att bli utsatt för hot och våld. På BoCare arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder och personalen har erfarenhet och kunskap kring de ofta komplexa situationer som kan vara förknippade med en placering utifrån skyddsbehov. Vi arbetar utifrån att varje person som kommer till oss är unik och insatserna bedöms och individanpassas därför för varje enskilt fall. BoCare´s skyddsboende innebär att BoCare tillhandahåller en möblerad bostad anpassad efter den boendes behov. Utifrån dessa behov utformas sedan individuellt anpassade stödinsatser där BoCare tillhandahåller stöd för att den boende ska ha en fungerande och trygg vardag.

Insatser och omsorg

Det grundläggande målet för en skyddsplacering hos BoCare är att skapa ett skyddat och tryggt boende för klienten där det sedan finns möjlighet för klienten att bygga upp en strukturerad vardag och finna meningsfulla aktiviteter och sociala kontakter att fylla upp den med. En placering i skyddat boende innebär en stor omställning, framförallt om det finns barn med i bilden. BoCares personal har god erfarenhet av de omständigheter som hör samman med att man tvingas bryta upp från sitt hem och leva i ett skyddat boende. Vi gör alltid en bedömning kring individens olika behov för att se vilka behov som behöver tillgodoses och i vilken takt. BoCare kan hjälpa klienten med alla praktiska frågor som uppstår i samband med byte av bostad och stad exempelvis barnomsorg och kontakt med myndigheter, vi hjälper till med processer kring sekretessmarkering och skyddad identitet och vi samarbetar också med psykoterapeuter vid behov av traumabearbetning.

Klientens förutsättningar och behov

Förutom allt det praktiska innebär ofta en skyddsplacering att man för en kortare eller längre tid förlorar kontakten med vissa eller alla vänner och släktingar. Vi arbetar därför för att undvika och bryta isolation genom att skräddarsy aktiviteter. Det kan innefatta studier, arbete, praktik eller någon form av daglig verksamhet. Vi arbetar även för att våra klienter ska få möjlighet att skapa en för dem innehållsrik fritid genom att motivera och hjälpa till att finna fritidsintressen som kan passa utifrån klientens intressen och önskemål. Vi uppmuntrar våra klienter i möjligaste mån att delta i olika aktiviteter som exempelvis självhjälpsgrupper, sociala samkväm, idrottsaktiviteter och kurser. I de fall personer har svårigheter att interagera i gruppaktiviteter försöker vi entusiasmera till andra fritidssysselsättningar som litteratur, musik, matlagning, vistas i naturen osv.

Vi tar emot

BoCare tar emot män och kvinnor över 18 år och vi tar även emot par samt förälder/föräldrar med medföljande barn. Vi specialiserar oss även på klienter med en psykosocial problematik. Vi tar emot klienter utifrån alla de bakomliggande orsaker som kan tänkas finnas för en skyddsplacering, exempelvis, våld i nära relation, hedersvåld, våldsutsatthet på grund av sexuell läggning eller gängkriminalitet.

Akutplaceringar

Placeringar utifrån skyddsbehov är ofta av brådskande natur. Vi har möjlighet att ta emot skyddsärenden när som helst på dygnet, årets alla dagar, och vi har bostäder på olika geografiska platser för möjlighet till snabb omlokalisering. Boende hos BoCare har tillgång till jour dygnet runt.

Menu