Psykisk ohälsa – BoCare finns på mässan

Post 4 of 7

Psykisk ohälsa mässa

 

Psykisk (O)Hälsa Samhällets barn och unga

BoCare kommer att närvara vid mässan Psykisk (O)Hälsa Samhällets barn och unga i Stockholm 29-30 januari 2014. Mässan innehåller en rad olika föreläsningar med föreläsare som ligger i topp inom sina respektive områden. Mässan fokuserar på barn och ungdomar som har drabbats, eller riskerar att drabbas av, problem vid psykisk ohälsa.

Föreläsningarna tar upp en mängd olika ämnen såsom tidiga sexuella övergrepp, att växa upp inom religiösa sekter, suicidprevention, internetdroger osv.. Föreläsningarna innehåller högaktuell forskningsfakta både från Sverige och övriga världen. Det finns även en rad metodbaserade föreläsningar som lyfter fram utmärkta exempel på bra och välfungerande metodik inom psykiatrin. Mässan fyller en viktig funktion i att sprida kunskap både till brukare och personal inom vård och psykiatri.

Det är även ett utmärkt tillfälle för olika aktörer att träffas, knyta kontakter och byta erfarenheter. Har ni vägarna förbi så kom gärna och besök BoCares monter och träffa vår personal.

Menu