Category archive: Nyheter

Nytt avtal med lägenheter

lediga lägenheter stödboende

BoCare har fått ett nytt samarbete med en hyresvärd så just nu har vi därför flera lediga lägenheter och platser för stödboende. Ta en kontakt på 011-4739100 vid intresse!

Avtal med Norrköpings kommun

avtal-norrkopings-kommun

BoCare har skrivit avtal med Norrköpings kommun för områdena ”Boende med stöd för klient med missbruk med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende” och ”Boende med stöd för klient med samsjuklighet med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende”. Ramavtalet gäller under två (2) år från och med 2015-07-15.  

Menu