Avtal med Norrköpings kommun

Post 3 of 7

Avtal med Norrköpings kommun

BoCare har skrivit avtal med Norrköpings kommun för områdena ”Boende med stöd för klient med missbruk med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende” och ”Boende med stöd för klient med samsjuklighet med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende”.

Ramavtalet gäller under två (2) år från och med 2015-07-15.

 

Menu