Blog

Dr. Ari Riabacke föreläser – Att våga är att vinna

Dr. Ari Riabacke föreläser – Att våga är att vinna

BoCare inbjuder till föreläsning onsdagen den 5 april kl 13.00 Dr. Ari Riabacke – Att våga är att vinna Aris inspirerande föreläsningar har förändrat enskilda människors liv och ökat otaliga organisationers lönsamhet. Han talar om hur vi kan leda oss själva och andra i en snabbt föränderlig värld, om vikten att vara sig själv och…

Nytt avtal med lägenheter

lediga lägenheter stödboende

BoCare har fått ett nytt samarbete med en hyresvärd så just nu har vi därför flera lediga lägenheter och platser för stödboende. Ta en kontakt på 011-4739100 vid intresse!

Avtal med Norrköpings kommun

avtal-norrkopings-kommun

BoCare har skrivit avtal med Norrköpings kommun för områdena ”Boende med stöd för klient med missbruk med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende” och ”Boende med stöd för klient med samsjuklighet med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende”. Ramavtalet gäller under två (2) år från och med 2015-07-15.  

Psykisk ohälsa – BoCare finns på mässan

Psykisk ohälsa mässa

  Psykisk (O)Hälsa Samhällets barn och unga BoCare kommer att närvara vid mässan Psykisk (O)Hälsa Samhällets barn och unga i Stockholm 29-30 januari 2014. Mässan innehåller en rad olika föreläsningar med föreläsare som ligger i topp inom sina respektive områden. Mässan fokuserar på barn och ungdomar som har drabbats, eller riskerar att drabbas av, problem…

MI- Motiverande Samtal

MI- Motiverande Samtal

jag Motiverande Samtal – MI Inom BoCare har vi utbildad personal på MI- Motiverande samtal. MI eller Motivational Interviewing, som är det står för, utformades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick som en terapiform där en av grundteserna är att människor som behöver förändra sitt beteende gör det med varierande grad av förutsättningar…

CAN- Camberwells Behovsskattningsskala

CAN- Behovskattning

  Camberwells Behovsskattningsskala, CAN Inom BoCare har vi valt att använda oss av Camberwells Behovsskattningsskala, CAN (Camberwell Assessment of Need). Denna skattningsskala hjälper till att mäta och beskriva om och hur en persons behov tillfredsställs. Metoden utarbetades av forskare vid Insitute of Psychiatry på Maudsley Hospital i London. Skattningsskalan har sedan översatts och anpassats till…

ESL- Pedagogik, Ett självständigt liv

ESL- Pedagogik, Ett självständigt liv

Ett självständigt liv, ESL- Pedagogik I arbetet med BoCare´s klienter med psykiska funktionshinder använder vi oss av ESL- pedagogik. ESL står för Ett Självständigt Liv och är ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter i vardagslivet för personer med psykossjukdomar.  Det ursprungliga programmet arbetades fram i USA av dr Robert Paul Liberman och har i…

Menu