BoCare Boendestöd

BoCare Boendestöd/stödboende ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Vår målsättning är att klienten ska ha möjlighet till eget boende, i egen eller BoCare´s regi. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang och motverka isolation och utanförskap.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Boendestödet individanpassas efter varje klients behov, och kan innefatta allt från sysslor som rör städning och matinköp, ekonomi och hälsa, myndighetskontakter samt sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning eller andra fritidsaktiviteter och relationer.

BoCare
Företaget

BoCare AB
Malmgatan 33
602 23 Norrköping
Telefon: 011-473 91 00
Web: www.bocare.se
Epost: info@bocare.se

Våra tider
Lediga Lägenheter

”Vi har fått ett nytt samarbete med en ny hyresvärd så just nu har vi därför flera lediga lägenheter och platser för stödboende. Ta en kontakt på 011-4739100 vid intresse!”

BoCare BoendestödBoendestödStödboende
BoCare
BoCare är ett företag med bas i Norrköping men som verkar på flera orter i landet. Vi arbetar med klienter som är i behov av stöd i boendet och vardagliga aktiviteter.
Boendestöd
Om klienten har en egen bostad arbetar vi som stöd i att utföra vardagliga uppgifter och att hitta ett socialt sammanhang utanför bostaden.
Stödboende
Stödboende är en praktisk och social insats som används när den enskilde behöver en bostad i vår regi och stöd för att hantera sin vardag.
Menu